Budowa centrum kulturalno-integracyjnego świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa centrum kulturalno-integracyjnego świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie

Logotypy Unijne PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PROJEKT: Budowa centrum kulturalno-integracyjnego - świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 285.366,00 zł

Cel realizacji projektu: stworzenie mieszkańcom wsi warunków do zaspokajania potrzeb kulturalno-integracyjnych poprzez budowę miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu - świetlicy wiejskiej.


Dnia 19 lutego 2019 roku Burmistrz Przemysław Pacholski podpisał wraz z Wicemarszałkiem Krzysztof Grabowskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrzykowo”. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w kwietniu 2018 roku, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowana całkowita wartość projektu: 448.479,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 285.366,00 zł

Podpisanie umowy Świetlica Szczodrzykowo

Podpisanie umowy Świetlica Szczodrzykowo


17 czerwca 2020 roku dokonano odbioru prac przy budynku świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie, przy ul. Poznańskiej 17. W nowym budynku znajdują się: duża sala świetlicy wiejskiej, pomieszczenie sali informatycznej, szatnia, toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie rozdziału posiłków ze zmywalnią, hol i kotłownia.

Powierzchnia użytkowa obiektu to 149,65 m2.

Nowy budynek świetlicy służyć będzie mieszkańcom wsi i okolic nie tylko w celach narad, spotkań i biesiad. Pełnić on będzie rolę centrum kulturalno-społecznego wsi. Przez cały rok odbywać się w nim będą zajęcia, warsztaty, kursy i zajęcia sportowe. Będą to m.in.: spotkania z ciekawymi ludźmi (podróżnikami, pisarzami, artystami), warsztaty rękodzielnicze i dekoracyjne dla kobiet, kursy związane z prowadzeniem działalności rolniczej oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe (aerobik, tenis stołowy, joga itp.). Dla dzieci i młodzieży planuje się prowadzenie stałych zajęć świetlicowych, w tym oferowanie pomocy w nauce, zajęcia plastyczne, integracyjne itp. Dodatkowe zajęcia będą organizowane również w czasie ferii i wakacji. Nowa świetlica służyć będzie Radzie Sołeckie oraz grupom nieformalnym i powstającym stowarzyszeniom, które także będą mogły się w niej spotykać i prowadzić swoją działalność statutową. Wykorzystując bazę jaką będzie świetlica Rada Sołecka będzie organizowała okolicznościowe imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców.

Koszt całej inwestycji to 864.964,73 zł. 

Realizacja projektu "Budowa centrum kulturalno-integracyjnego - świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie" dofinansowana została z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich, w kwocie 285.366 zł.

Świetlica w Szczodrzykowie

Świetlica w Szczodrzykowie

Świetlica w Szczodrzykowie

Świetlica w Szczodrzykowie