Dostępny samorząd - granty
Kontrast Rozmiar tekstu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Dostępny samorząd - granty

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

PROJEKT: Poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej (A/IK/C) w budynku będącym siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 237 000,00 zł

 

      Logo miasta Kórnik - powrót do strony głównej serwisu miejskiego