Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I

Logotypy Program Regionalny

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego oraz trójstronnego partnerstwa pomiędzy Gminą Kórnik, OSP Kórnik oraz Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP w Poznaniu pozyskano dofinansowanie realizacji zadania polegającego na kupnie ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych.

Wartość projektu: 4.000.000 zł
Wysokość dofinansowania: 2.390.451,00 zł (60 % wart. zadania)
Wkład własny Gminy: 320.000 zł

Okres realizacji projektu: 11.2009 r. - 08.2010 r.

W wyniku realizacji niniejszego projektu Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu zakupi 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, z których jeden otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna z Kórnika.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu: http://www.zosprp.poznan.pl/strona2.php