Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościenica, jako czwartego zjazdu z ronda Mościenica, na drodze wojewódzkiej nr 434 do drogi gminnej ul. Topolowa | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościenica, jako czwartego zjazdu z ronda Mościenica, na drodze wojewódzkiej nr 434 do drogi gminnej ul. Topolowa

Dnia 30 lipca 2018 roku Burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisał z Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościenica, jako czwartego zjazdu z ronda Mościenica, na drodze wojewódzkiej nr 434 do drogi gminnej ul. Topolowa" realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wartość zadania po przetargu: 1.731.316,86 zł
Dotacja celowa: 1.015.346,00 zł

Dofinansowanie drogi gminnej w miejsc. Mościenica

Dofinansowanie drogi gminnej w miejsc. Mościenica

Projektowana droga stanowić będzie kontynuację projektu wybudowanej w roku 2007 obwodnicy m. Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn – Śrem – Rawicz dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania zostaną wykonane:

  • zjazd z drogi wojewódzkiej nr 434 na drogę gminną ul. Wierzbową poprzez włączenie do istniejącego skrzyżowania (typu rondo) z drogą wojewódzką;
  • droga gminna klasy L będąca połączeniem drogi wojewódzkiej nr 434 (skrzyżowanie typu rondo) z ul. Topolową w Mościenicy;
  • oświetlenie na długości 73 m do skrzyżowania z drogą prowadzącą do terenów rekreacyjnych wsi, oraz w dalszej części drogi gminnej na odcinku ok. 400 m;
  • uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu w obrębie ronda.

Długość nowych dróg gminnych powstałych w ramach realizacji zadania - 0,52 km