Ekopracownia
Kontrast Rozmiar tekstu

Ekopracownia

Tytuł zadania: Wyposażenie ekopracowni biologiczno-chemicznej w Szkole podstawowej w Robakowie

Realizacja: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Dotacja: 43.523,00 zł

Wartość projektu: 48.359,06 zł

W ramach projektu zakupiono: sprzęt laboratoryjny, zestawy pomiarowe i odczynniki

chemiczne, fartuchy, okulary ochronne, zestawy do SSC, szafę na odczynniki, stół demonstracyjny, pomoce dydaktyczne, laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy pomiarowe, odczynniki i preparaty biologiczne, tablice edukacyjne, sprzęt laboratoryjny pomiarowy: termometr paskowy, aparat do doświadczeń z fotosyntezy, zegar z baterią owocową i bezprzewodową stację pogody Pory roku 520, plansze biologiczne, wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (modele, szkielety, okazy i preparaty mikroskopowe), lornetki, mikroskopy szkolne, kompasy, gry edukacyjne: ekoquiz - Czy wiesz jak dbać o środowisko i Kolorowy świat odpadów oraz maty edukacyjne: Jedz zdrowo, żyj lepiej! i Biodegradacja odpadów w czasie.

Tablica informacyjna dla dofinansowania projektu Ekopracownia