Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Samorząd Województwa WielkopolskiegoUM w Kórniku

 

16 listopada 2020 roku zakończone zostały prace związane z budową ulicy Klonowej w miejscowości Dachowa. Przebudowano drogę z dotychczasowej nawierzchni gruntowej utwardzonej na nawierzchnię bitumiczną o długości 0,814 km i szerokości 5,5 m. Zadanie to zrealizowane zostało przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania „budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

  • Całkowita wartość zadania - 640.686,41 zł
  • Dotacja celowa ze środków Województwa Wielkopolskiego - 100.000,00 zł