Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

PROJEKT: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki”

Dofinansowanie z EFRR dla obu gmin partnerskich: 1.505.570,30 zł.


EFRR_Samorzad

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych) została podpisana przez Burmistrza Przemysława Pacholskiego 7 lutego 2022 roku. Całkowity koszt projektu – zgodnie z umową – wynosi 1.771.259,18 zł, a dofinansowanie z EFRR dla obu gmin partnerskich to 1.505.570,30 zł. Zakres projektu dla Gminy Kórnik obejmuje zakup licencji na programy, dotyczące usług publicznych, zakup infrastruktury informatycznej, prace wdrożeniowo- instalacyjne oraz szkolenia pracowników Urzędu.