Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Kontrast Rozmiar tekstu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

 

PROJEKT: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

 

Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 123.148,62 zł