Program pn. "Deszczówka" | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Program pn. "Deszczówka"

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  UM w Kórniku

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pod nazwą "Deszczówka"

"Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie"

Dnia 16 października 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w formie dotacji celowej, zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie" realizowanego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka".

Zadanie polegające na budowa instalacji i zbiorników retencyjnych wody opadowej w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie wykonane zostało w okresie od 24 do 30 listopada 2020 roku. Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

  • wykonanie rurociągów PVC 250 dł. 15 mb (w zakres wykonanych prac wchodziło: osadzenie studni betonowej rewizyjnej ø 1000 mm, gł. do 2,5 m oraz wykonanie instalacji kanalizacyjnej – połączenia między studniami i zbiornikami, oraz prace wykonane w ramach wydatków niekwalifikowanych: osadzenie studni betonowej osadnika ø 1500 mm, gł. do 4,0 m, osadzenie studni betonowej rewizyjnej ø 1000 mm, gł. do 2,5 m oraz połączenia między istniejącym kolektorem, studnią i osadnikiem a zbiornikiem retencji);
  • montaż dwóch zbiorników betonowych 10 m3;
  • montaż studni z zespołem hydroforowym (w zakres wykonanych prac wchodziło: osadzenie komory betonowej pompowni gł. do 4,5 m oraz montaż pompy wraz z przewodami do podlewania);
  • wykonanie instalacji elektrycznej z szafką ZK-P i AKPiA oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej.

Wartość zadania: 53.013,00 zł
Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 37.109,00 zł