Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Oś I

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

W ramach projektu Zdalna Szkoła złożyliśmy 2 kwietnia 2020 roku. wniosek o dofinansowanie zakupu 45 laptopów dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Gminie. Otrzymaliśmy na ten cel 99.999,90 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupione laptopy poprawią realizację nauczania z wykorzystaniem narzędzi do nauki zdalnej.

EFRR_Samorzad