Chodźmy na aktywny spacer w Kamionkach – budowa ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Chodźmy na aktywny spacer w Kamionkach – budowa ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury

 

 logo programu Wielkopolska Odnowa Wsi     logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

W ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zrealizowano projekt pn.  „Chodźmy na aktywny spacer w Kamionkach – budowa ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Zrealizowano zadanie polegające na budowie ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury na terenie publicznym w miejscowości Kamionki, na dz. nr 424 i 423/1.

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kamionki zmierzające do poprawy jej estetyki oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-integracyjnych mieszkańców wsi poprzez stworzenie miejsca zapewniającego im możliwość ruchu i spotkania się na świeżym powietrzu.

Umowę o udzielenie pomocy finansowej Miasto i Gmina Kórnik podpisała w dniu 4 lipca 2023 roku.

W ramach prac wykonane zostały:

a) ścieżka spacerowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 2.0 m i długości ok. 122 m,
b) elementy małej architektury w miejscu publicznym tzn.: 3 miejsca odpoczynku składające się z ławki, kosza i stojaka na rower, 
c) elementy rekreacyjne - mała architektura tzn:

  • slalom z elementów drewnianych składający się ze słupków drewnianych o zmiennej wysokości;
  • ścieżka sprawnościowa „stópki” z płyt betonowych chodnikowych z wzorem stópek/stopki;
  • zabawa „klasy” z płyt betonowych chodnikowych;
  • slalom z elementów drewnianych 2 składający się ze słupków drewnianych o zmiennym przekroju oraz wysokości;
  • ścieżka sensoryczna składająca się z kwadratów o wym. zewn. 1,0x1,0m w obramowaniu z obrzeży betonowych i wypełnionych różnego rodzajem materiałów.
       

Ścieżka spacerowa zostało usytuowana w pobliżu miejsca aktywnego wypoczynku we wsi Kamionki. Jest to teren otwarty, z którego korzystać mogą wszyscy mieszkańcy, nie tylko wsi Kamionki, ale także całej gminy Kórnik.

Wartość zadania : 319.856,85 zł
Wartość dofinansowania: 70.000,00 zł
Środki własne: 249.856,85 zł
 

Ścieżka sensoryczna

Ścieżka sensoryczna
 ścieżka z ławkami

tablica promocyjna