Zdalna Szkoła + - wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Zdalna Szkoła + - wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Oś I

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

W ramach projektu Zdalna Szkoła złożyliśmy 15 maja 2020 roku. wniosek o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Gminie. Otrzymaliśmy na ten cel około 113.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupione laptopy poprawią realizację nauczania z wykorzystaniem narzędzi do nauki zdalnej.

EFRR_Samorzad