Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023
Kontrast Rozmiar tekstu

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

Gmina Kórnik  po raz drugi przystąpiła  do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Godło oraz flaga Polski

Głównym celem programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenie ich w życie społeczne. Zgodnie z założeniami, program ten ma ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz aktywizować osoby niepełnosprawne, przeciwdziałać ich dyskryminacji czy też wykluczeniu społecznemu.

Usługi asystenta polegają w szczególności na pomocy w:

  • wykonywaniu przez uczestnika codziennych czynności,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce,
  • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa )

Oferta ta jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub traktowanym na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Koszt realizacji Programu to kwota 59 500 zł w całości finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku  pod numerem telefonu +48 61 81 70 054 wew.27.