Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

PROJEKT: Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.785.161,85 zł


EFRR_Samorzad

Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych obejmujących zakup taboru autobusowego, budowę ścieżek rowerowych oraz parkingu, pozwalających na utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Kórnik.
Do realizacji celu projektu przyczyni się przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna zachęcająca do korzystania z niskoemisyjnego transportu publicznego.
W ramach projektu partnerskiego Miasta i Gminy Kórnik i Powiatu Poznańskiego zaplanowano:

  • wzdłuż drogi gminnej nr 329017P na od ul. Kolejowej w Szczodrzykowie do istniejącego chodnika przy DW nr 434 w Dziećmierowie,
  • w ciągu ul. Dworcowej w Szczodrzykowie (droga wojewódzka nr 434) od torów kolejowych do ul. Ogrodowej,
  • wybudowanie ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 2,027 km:

   Ścieżka rowerowa

  • w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku DW nr 434 - Runowo;

  Ścieżka rowerowa

 1. wybudowanie parkingu Park&Ride na 22 miejsca postojowe i parkingu Bike&Ride z wiatą rowerową dla 20 rowerów;

  Parking rowerowy
   
 2. zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – 2 autobusów. 

UM w KórnikuPowiat PoznańskiMiasto Poznań


EFRR_Samorzad

III Festyn Ekologiczny

W sobotę, 23 września na płycie kórnickiego rynku (Plac Niepodległości) odbył się III Festyn Ekologiczny. W programie imprezy przewidzianych było wiele atrakcji: wymiana baterii i małego sprzętu RTV/AGD na sadzonki roślin, spektakle na scenie z udziałem widowni, występ Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku, warsztaty dla dzieci oraz koncert Tomasza Kilarskiego. Podczas Festynu przeprowadzono kampanię edukacyjną promująca ideę zrównoważonego transportu, w ramach której zaprezentowali się partnerzy projektu - Miasto i Gmina Kórnik oraz Powiat Poznański. Lider projektu - Gmina Kórnik zaprezentowała baner z hasłem "Chcesz być eco? Przesiądź się!", przeprowadziła konkurs z nagrodami na hasło promujące transport niskoemisyjny oraz w ramach ogłoszonego na stronie www Urzędu Miasta i Gminy Kórnik konkursu rozdała - 100 pierwszym osobom, które przyjechały na Festyn rowerem - gadżety promujące projekt. W ramach promocji projektu również jedna z atrakcji dla dzieci - eco auta, czyli wprowadzenie modeli aut w ruch za pomocą energii pozyskanej z jazdy na rowerze - sfinansowana została w ramach projektu. Uczestnikom Festynu Ekologicznego zaprezentowano także model autobusu niskoemisyjnego spełniającego normę czystości spalin EURO 6. Wszyscy goście odwiedzający stoisko, na którym prezentowano ideę projektu, mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat transportu niskoemisyjnego oraz możliwość zapoznania się ze szczegółami na temat projektu. Relacja z Festynu ukazała się w "Telewizyjnej Powiatowej 17" - w tym wywiad informujący o projekcie i przybliżający ideę transportu niskoemisyjnego (http://telewizjastk.pl/czytaj/7513).

Festyn

Festyn

Festyn

Festyn

Festyn


EFRR_Samorzad

Dnia 9 października 2017 roku złożono pierwszy wniosek o płatność dla projektu. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 1 do 26 października 2017 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 9.840,00 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 9.721,19 zł, a wnioskowane dofinansowanie 8.263,01 zł.


EFRR_Samorzad

Rajdy rowerowe

ZAPRASZAMY  NA  NASZE  RAJDY!

Rajd rowerowy

Kijki


EFRR_Samorzad

„Kolej na kijki” oraz „Na rower miej chęć - w wakacje kręć”

„Kolej na kijki” oraz „Na rower miej chęć - w wakacje kręć” – pod takimi hasłami w niedzielę 22 lipca br. odbyły się dwie imprezy zorganizowane przez Gminę Kórnik oraz Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe. Był to pierwszy etap promocji projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014–2020. Poniżej fotorelacja z rajdów.

FOTORELACJA Z RAJDU "KOLEJ NA KIJKI"

Kijki

 

Kijki

Kijki

Kijki

Kijki
Kijki

Kijki

FOTORELACJA Z RAJDU "NA ROWER MIEJ CHĘĆ - W WAKACJE KRĘĆ"

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy


Rajd rowerowy


EFRR_Samorzad

Kijki

Rajd rowerowy

 


EFRR_Samorzad

„Kończymy wakacje - z kijkami na stację” oraz „Dzisiaj dwa koła, a jutro szkoła”

„Kończymy wakacje - z kijkami na stację” oraz „Dzisiaj dwa koła, a jutro szkoła” - pod takimi hasłami w ostatnią niedzielę wakacji, 2-go września, odbyły się dwie imprezy zorganizowane przez Gminę Kórnik oraz Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe. Był to zarazem kolejny, już drugi etap promocji projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014–2020.

Na starcie obu imprez pojawiło się blisko 150 osób, z których niespełna 50 śmiałków wybrało się na zaplanowaną trasę rajdu nordic – walking (do przejścia było blisko 12 km). Szlak rajdu wyznaczono tak, by z kórnickiego rynku przejść przez Szczodrzykowo i Runowo do Biernatek, niejako po drodze zaliczając przejazd koleją metropolitalną. Trasa wiodła w większości polnymi drogami, a że pogoda dopisała, to wszyscy uczestnicy uśmiechnięci pojawili się na mecie rajdu w Biernatkach. Za zabezpieczenie szczególnie trudnych odcinków trasy (przy wiadukcie nad S11 k. Orlenu) organizatorzy serdecznie dziękują naszej kórnickiej Straży Pożarnej. Na Was zawsze można liczyć!

Druga impreza, czyli rajd rowerowy rozpoczął się od promocji miejskiego, a raczej gminnego roweru publicznego, który w naszej Gminie ma zafunkcjonować od marca przyszłego roku. Pomysł przedstawił Wiceburmistrz Przemysław Pacholski, objaśniając tajniki użytkowania takich rowerów. Po tej krótkiej prezentacji uczestnicy rajdu, w asyście policji oraz straży miejskiej ruszyli na zaplanowaną trasę. Promenadą do Bnina, a później przez Błażejewko rowerzyści dojechali do sąsiedniej gminy Zaniemyśl, by wreszcie przez Łękno i Polwicę dotrzeć do zaplanowanego punktu żywieniowego w Śnieciskach. Posileni pysznymi drożdżówkami rowerzyści (wśród nich ponad 40 najmłodszych uczestników rajdu) z nowymi siłami wyruszyli na trasę i tak przez Winną i Bożydar uczestnicy wjechali na metę w Biernatkach. Gdzie czekały na nich kolejne atrakcje.

Realizowany przez Gminę projekt pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego”, którego promocję stanowiły oba rajdy, ma zachęcić mieszkańców naszej gminy do aktywnego korzystania z stale rozbudowywanej kolei metropolitalnej aglomeracji poznańskiej. Jest to niewątpliwie bardzo ciekawa i warta rozważenia alternatywa dojazdów do Poznania (a przecież wielu mieszkańców naszej gminy dojeżdża codziennie tam do pracy). Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe, współorganizator niedzielnych imprez wspiera takie działania, będące jednocześnie promocją zdrowego i aktywnego trybu życia. Zachęcamy, by zamiast tkwić w poznańskich korkach wybrać podróż do aglomeracji pociągiem, a potem przesiąść się na rower. Będzie szybciej, taniej i przede wszystkim zdrowiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie.

Rajd na koniec wakacji


Rajd na koniec wakacji

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd na koniec wakacji

Rajd na koniec wakacji

 

Rajd na koniec wakacji

Rajd na koniec wakacji

Rajd na koniec wakacji

Rajd na koniec wakacji