Centrum Kształcenia na Odległość - Szczodrzykowo | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Centrum Kształcenia na Odległość - Szczodrzykowo

Logo CKU i EFS

 

 


O projekcie

Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” był dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem.

Projekt miał na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 406 współpracujących ze sobą centrów. Zakładał, iż centra będą zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczynią się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem.

Centra zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i kontent merytoryczny. W ramach swojej działalności prowadziły bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.

Centra przyczynią się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Czas realizacji projektu: 01.06.2007r. – 31.12.2008r.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 • Lider Konsorcjum

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz część merytoryczną tworzonych pakietów edukacyjnych.

Partnerzy strategiczni

 • 4system Polska partner odpowiedzialny za zarządzanie projektem, utworzenie i administrację siecią CKNO, opracowanie techniczne pakietów edukacyjnych oraz szkolenie pracowników CKNO,
 • Ecorys Polska Sp. z o.o. partner odpowiedzialny za monitoring oraz promocję,
 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo partner odpowiedzialny za szkolenie pracowników CKNO w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, pomoc przy dostosowaniu pakietów edukacyjnych do potrzeb niepełnosprawnych.

Partnerzy regionalni - odpowiedzialni za organizację pracy CKNO, organizację szkoleń dla pracowników CKNO, pomoc przy rekrutacji i kontaktach z lokalnymi władzami.

W październiku 2007 roku gmina podpisała umowę o współpracy przy realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy, Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, schematu a) – Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie powstało „Centrum…”. Gmina otrzymała zwrot kosztów remontu i przystosowania pomieszczenia w SP w Szczodrzykowie w kwocie 9.824,25 + przekazany sprzęt (komputery wraz z oprogramowaniem, pomoce naukowe, meble itp.) o wartości 28.472,36 zł.


Lista szkoleń e-learningowych:

 1. A może samozatrudnienie?,
 2. Administracja systemami komputerowymi,
 3. Adobe Photoshop,
 4. Agent ubezpieczeniowy,
 5. Arkusze Kalkulacyjne,
 6. Asystent bankowości,
 7. Bazy danych,
 8. Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 9. BHP,
 10. Biologia,
 11. Broker ubezpieczeniowy,
 12. Chemia,
 13. Dominująca Półkula Mózgowa,
 14. Edukacja zdalna,
 15. Efektywne zarządzanie projektem,
 16. Fizyka,
 17. Geografia,
 18. Grafik komputerowy,
 19. Grafika menedżerska i prezentacyjna,
 20. Handlowiec,
 21. Historia,
 22. Jak zdobyć i utrzymać pracę,
 23. Język angielski,
 24. Język niemiecki,
 25. Język Polski,
 26. Kariera - decyduję, planuję, działam,
 27. Księgowość,
 28. Matematyka,
 29. Ocena pracowników,
 30. Ochrona danych osobowych,
 31. Oczekiwania pracodawców - autoprezentacja,
 32. Określenie Indywidualnego Stanu Myślenia,
 33. Opiekun osób starszych,
 34. Opiekunka dziecięca domowa,
 35. Organizator agrobiznesu,
 36. Planowanie potrzeb,
 37. Podstawy Technik Informatycznej,
 38. Poradnictwo zawodowe - wsparcie dla Twojego sukcesu,
 39. Pracownik administracyjny,
 40. Prawo zamówień publicznych,
 41. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych,
 42. Prowadzenie narad i spotkań,
 43. Przedstawiciel handlowy,
 44. Przetwarzanie tekstów,
 45. Przywództwo i zarządzanie organizacją,
 46. Reakcja na stres,
 47. Rekrutacja,
 48. Rodzaje inteligencji,
 49. Ścieżki kariery,
 50. Sprzedawca,
 51. Style uczenia się,
 52. Systemy motywacyjne,
 53. Sztuka komunikacji,
 54. Sztuka prezentacji,
 55. Techniki uczenia się,
 56. Telemarketer,
 57. Trening motywacyjny,
 58. Trening i budowanie zespołu,
 59. Usługi w sieciach informatycznych,
 60. Użytkowanie komputerów,
 61. Zarządzanie czasem i organizacje pracy,
 62. Zarządzanie kadrami,
 63. Zarządzanie projektami,
 64. Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem,
 65. Zawody przyszłości,
 66. Zostań e-pracownikiem.

Centrum Kształcenia na Odległość działające przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie ul. Ogrodowa 21 zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia e-learningowe

Harmonogram otwarcia:

 • Poniedziałek od 14.30 do 16.10
 • Wtorek od 12.50 do 16.10
 • Środa od 13.30 do 16.10
 • Czwartek od 11.50 do 16.10

Oferta edukacyjna:

 • 66 bezpłatnych szkoleń e-learningowych (szkolenia zdalne);
 • wsparcie doradztwa zawodowego,
 • bezpłatny dostęp do Internetu,
 • udostępnienie pomieszczenia, sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia szkoleń lub konferencji edukacyjno - informacyjnych organizowanych przez inne instytucje dla lokalnej społeczności,
 • zajęcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone bezpośrednio przez trenera.

Więcej informacji na stronach: www.spsz.ehost.pl , www.pcko.elearning.pl oraz www.kornik.pl

Kontakt e-mailowy z opiekunem gosia.pyla@spsz.ehost.pl