Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Biernatki
Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Biernatki

logotypy PROW LGD UE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PROJEKT: Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Biernatki

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 59.539,00 zł

Cel realizacji projektu: stworzenie mieszkańcom wsi Biernatki warunków do zaspokajania potrzeb rekreacyjno-sportowo-integracyjnych poprzez budowę miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu – budowę miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej wsi Biernatki.


Dnia 1 sierpnia 2022 roku Burmistrz Przemysław Pacholski podpisał wraz z Wicemarszałkiem Krzysztof Grabowskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Biernatki”. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w październiku 2021 roku, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Planowana całkowita wartość projektu: 93.965,27 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 59.539,00 zł

 


W grudniu 2022 roku zakończyła się realizacja projektu pn.: „Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Biernatki”. Mieszkańcy zyskali nowe miejsce spotkań i spędzania czasu wolnego. Wybudowano plac rekreacyjny z miejscem widokowym, otoczony siedziskami i wyposażony w ławeczki. Amatorzy aktywnego spędzania czasu wolnego mogą korzystać z pięciu urządzeń siłowni zewnętrznej:

  • orbitreka
  • steppera+prasy ręcznej
  • wyciągu górnego+prasy nożnej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł: 146.890,09 zł, a dofinansowanie z EFRROW - 59.539,00 zł.

 

tablica promocyjna

miejsce rekreacji w Biernatkach

siłownia zewnętrzna

punkt widokowy z ławeczkami