Kontrast Rozmiar tekstu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Tablica informacyjna - przebudowa ul. Wiosennej w Borówcu

W ramach zadania przebudowana zostanie w II półroczu 2022 roku droga gminna - ul. Wiosenna w Borówcu - na odcinku ok. 0,62 km.

Przebudowę ul. Wiosennej w Borówcu podzielono na następujące odcinki:
• ul. Wiosenna odcinek A od km 0+000 do km 0+172.24
• ul. Letnia  od km 0+000 do 0 + 0+082,85
• ul. Wiosenna odcinek B od km 0+000 do km 0+304,42
• łącznik od km 0+000 do 0+060,78

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowano na parametrach drogi klasy L z prędkością projektowaną 30km/h, jako układ jednojezdniowy dwukierunkowy o szerokości pasów ruchu 3,0m, szerokości jezdni 6,00m.

Od ul. Czereśniowej do ul. Letniej (wraz z odcinkiem ul. Letniej) zaprojektowano oświetlenie uliczne (7 słupów oświetleniowych typu LED).


Tablica informacyjna o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - ul. Jaśminowa

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z aneksami wartość zadania wynosi 660.565,09 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano dofinansowanie w wysokości 297.196,51 zł.

W ramach zadania przebudowana została droga gminna - ul. Jaśminowa w Kamionkach - na odcinku 0,58 km.

Początek drogi gminnej przyjęto w km 0+207,67, a koniec w km 0+785,81. Jest to droga kategorii D, o szerokości 5,0 m. Drogę wykonano z: warstwy wzmacniającej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Droga posiada obustronne utwardzone pobocze o szerokości 0,50 m.

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, przede wszystkim pieszych i rowerzystów, młodzieży i dzieci korzystających na co dzień z drogi. Miała również znaczenie dla poprawy estetyki, komfortu oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływanie drogi na środowisko.