Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Kontrast Rozmiar tekstu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Tablica informacyjna o dofinansowaniu
Tablica informacyjna o dofinansowaniu

 

W ramach zadania w 2023 roku została wybudowana droga pieszo-rowerowa w pasie dróg gminnych: ul. Śremskiej i ul. Lipowej w Kórniku.

 Ul. Śremska i ul. Lipowa (klasa D) przebudowane zostały w zakresie: wykonania ścieżki pieszo-rowerowej  jednostronnej  po południowo-wschodnim pasie drogi i dwustronnej od istniejącego  przejścia dla pieszych do ul. W. Witosa w Kórniku-Bninie.  Prace prowadzone były w III etapach:

  • I odcinek od działki nr 506 do ul. Kasztelana Jarosta (wschodnia strona pasa) do ul. Wincentego Witosa (zachodnia strona pasa); 
  • II odcinek od ul. Lipowej do dz. nr 506;
  • III od ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Śremska) do ul. Lipowej. 

Projekt obejmował przebudowę istniejącej drogi publicznej - wykonanie ścieżki pieszo–rowerowej o szer. 3,0 m. W etapie II w miejscu istniejącego przystanku wykonano peron autobusowy o długości 20 m i szerokości 1,5 m połączony ze ścieżką. Ścieżka została wykonana z kostki brukowej betonowej bez fazy. Całkowita długość ścieżki to 0,703 km. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wartość zadania wynosi 941.599,12 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano dofinansowanie w wysokości 753.279,29 zł.


Tablica informacyjna - Dofinansowanie przebudowy ul. Wiosennej w Borówcu

W ramach zadania w 2023 roku przebudowana została droga gminna - ul. Wiosenna w Borówcu - na odcinku ok. 0,62 km.

Przebudowę ul. Wiosennej w Borówcu podzielono na następujące odcinki:
• ul. Wiosenna odcinek A od km 0+000 do km 0+172.24
• ul. Letnia  od km 0+000 do 0 + 0+082,85
• ul. Wiosenna odcinek B od km 0+000 do km 0+304,42
• łącznik od km 0+000 do 0+060,78

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowano na parametrach drogi klasy L z prędkością projektowaną 30km/h, jako układ jednojezdniowy dwukierunkowy o szerokości pasów ruchu 3,0m, szerokości jezdni 6,00m.

Od ul. Czereśniowej do ul. Letniej (wraz z odcinkiem ul. Letniej) zaprojektowano oświetlenie uliczne (7 słupów oświetleniowych typu LED).


Tablica informacyjna o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - ul. Jaśminowa

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z aneksami wartość zadania wynosi 660.565,09 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano dofinansowanie w wysokości 297.196,51 zł.

W ramach zadania przebudowana została droga gminna - ul. Jaśminowa w Kamionkach - na odcinku 0,58 km.

Początek drogi gminnej przyjęto w km 0+207,67, a koniec w km 0+785,81. Jest to droga kategorii D, o szerokości 5,0 m. Drogę wykonano z: warstwy wzmacniającej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Droga posiada obustronne utwardzone pobocze o szerokości 0,50 m.

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, przede wszystkim pieszych i rowerzystów, młodzieży i dzieci korzystających na co dzień z drogi. Miała również znaczenie dla poprawy estetyki, komfortu oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływanie drogi na środowisko.