Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości


 Logotypy Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości

Finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

 

Zadanie: PIKNIKI RODZINNE W GMINIE KÓRNIK - "KRĘCI NAS BEZPIECZEŃSTWO!" - PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Dofinansowanie: 17.529,10 zł


Plakat promocyjny - Piknik rodzinny "Nauka i świadomość najlepszą prewencją"


Plakat promujący Festyn Babie Lato - Bezpieczny powrót do szkoły


Plakat promujący piknik - Kręci nas bezpieczeństwo


Plakat informacyjny - piknik rodzinny w Prusinowie


Logotypy Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości


OSP Czmoń

19 listopada br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czmoniu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Kórnik na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości: 63.855,00 zł co stanowiło 99% wartości zakupionego sprzętu. Wkład własny gminy to tylko 645,00 zł. Dzięki pozyskanej dotacji do jednostki OSP Czmoń trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy składający się z: agregatu hydraulicznego, nożyc hydraulicznych, rozpieracza ramieniowego i węży przedłużających.

Przekazania sprzętu Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej Czmoń dokonał Wiceburmistrz Przemysław Pacholski wraz z posłem na sejm Bartłomiejem Wróblewskim, w asyście Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. Jacka Michalaka i Prezesa Gminnego Zarządu OSP Kórnik – Jerzego Rozmiarka.

Po przekazaniu nowego sprzętu dla OSP Czmoń Prezes jednostki Tadeusz Kozicz przekazał Prezesowi OSP Szczytniki – druhowi Waldemarowi Jankowiakowi dotychczas używany przez jednostkę w Czmoniu mały zestaw ratownictwa technicznego, który posłuży szczytnickim strażakom do ćwiczeń i umożliwi udział w akcjach ratowniczych.

Przekazanie sprzętu odbyło się z udziałem druhen i druhów obdarowanej jednostki OSP Czmoń oraz członków Zarządu Gminnego Związku OSP Kórnik i zaproszonych gości.
Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt techniczny umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielania pierwszej, szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Kórnik. 

 

OSP Czmoń

Zakupiony średni zestaw ratownictwa technicznego

Sprzęt dla OSP w Czmoniu

Sprzęt dla OSP w Czmoniu

Sprzęt dla OSP w Czmoniu

Sprzęt dla OSP w Czmoniu

Sprzęt dla OSP w Czmoniu

Sprzęt dla OSP w Czmoniu