Kontrast Rozmiar tekstu

Opieka wytchnieniowa

Gmina Kórnik realizuje Program Opieka Wytchnieniowa 2023 w dwóch formach: pobytu całodobowego oraz godzin opieki wytchnieniowej w domu osoby zainteresowanej.

W ramach pobytu całodobowego z programu może skorzystać 35 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym w tym 10 ze sprzężeniami, a także 5 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Maksymalnie można otrzymać możliwość skorzystania z 14 dni opieki wytchnieniowej podczas bieżącego roku kalendarzowego. W ramach godzin opieki wytchnieniowej z Programu może skorzystać 50 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 20 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Realizacja tego zadania będzie polegała na zapewnieniu w domach osób z niepełnosprawnościami czasowego zastępstwa dla opiekunów i pomocy w codziennych obowiązkach związanych ze sprawowaniem opieki. Ma na celu odciążenie członków rodzin osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Maksymalnie można otrzymać możliwość skorzystania z 240 godzin opieki wytchnieniowej podczas bieżącego roku kalendarzowego. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i warunków Programu.


Celem Programu jest zapewnienie wsparcia dla członków rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

W godzinach trwania opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć: osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające, co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe lub wolontariat.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa powyżej. Osoba z niepełnosprawnością dokonuje wyboru osoby świadczącej opiekę poprzez złożenie oświadczenia o wyborze wraz z informacją, iż spełnia ona wymogi kwalifikacyjne.


Przyjmowanie wniosków

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w biurze Gminnego Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami w Kórniku przy ul. 20 Października 69 (wejście od tyłu budynku) lub za pośrednictwem poczty na adres jw. dokumentów:

 • karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023,
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej,
 • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności Ministerialna,
 • klauzula informacyjna w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023,
 • podpisana Klauzula informacyjna w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023,
 • podpisane Oświadczenie o wskazaniu opiekuna (jeżeli dotyczy).

Druki do pobrania w siedzibie Gminnego Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami w Kórniku oraz na dole poniższego komunikatu.

Wartość dofinansowania programu ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 898 212,00 zł a całkowita wartość zadania wynosi 898 212,00 zł.

Koordynatorem programu jest Gminny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami Anita Wachowiak. Wszystkie osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 515 229 671.


Baner informacyjny o kwocie dofinansowania w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023Nabór uczestników do programu Opieka Wytchnieniowa 2022 – pobyt całodobowy i pobyt dzienny

Gmina Kórnik realizuje program Opieka Wytchnieniowa 2022 w dwóch formach - pobytu całodobowego oraz godzin opieki wytchnieniowej w domu osoby zainteresowanej.

W ramach pobytu całodobowego z programu może skorzystać piętnaście osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Każda z tych osób ma prawo do 14 dni opieki wytchnieniowej w ośrodku do końca br.

W ramach godzin opieki wytchnieniowej z programu może skorzystać trzydzieści osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz dziesiątka dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Każda z tych osób może skorzystać z 20 godzin opieki wytchnieniowej miesięcznie od stycznia do końca grudnia br. Realizacja tego zadania będzie polegała na zapewnieniu w domach osób z niepełnosprawnościami czasowego zastępstwa dla opiekunów i pomocy w codziennych obowiązkach związanych ze sprawowaniem opieki. Ma na celu odciążenie członków rodzin osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla członków rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

W godzinach trwania opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Koordynatorem programu jest Gminny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami – Anita Wachowiak. Wszystkie osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel.  +48 515 229 671.

Informacje o dofinansowaniu programu Opieka wytchnieniowa 2022


Nabór uczestników do programu Opieka Wytchnieniowa 2021

Gmina Kórnik realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


W ramach jego działania można skorzystać świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego. Z programu może skorzystać pięć osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każda z tych osób może skorzystać z 14 dni opieki wytchnieniowej do 31 grudnia br.

Koordynatorem programu jest Gminny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami – Anita Wachowiak. Wszystkie osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 515 229 671.