Małe projekty w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Małe projekty w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

Logotypy Unijne PROW

Projekt: Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Szczytniki

W dniu 13 grudnia 2011 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Szczytniki". Wniosek złożono w biurze Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Wniosek uzyskał pozytywną decyzję Rady Stowarzyszenia dotyczącą jego zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i przeznaczenia do dofinansowania. Następnie, dnia 10 lutego 2012 roku został przekazany do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną.

W dniu 4 września 2012 roku Gmina Kórnik podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. "Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Szczytniki". Realizacja projektu ma na celu propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

W ramach realizacji operacji w listopadzie 2012 roku na działce gminnej, w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw, zamontowano nowe urządzenia i stworzono siłownię na świeżym powietrzu. Na wyposażenie siłowni składają się następujące urządzenia:

 • orbitrek,
 • prasa nożna,
 • twister-wahadło,
 • wioślarz,
 • wyciąg górny,
 • wyciskanie siedząc.

Z efektów operacji zrealizowanej w Szczytnikach będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy wsi, a także goście - mieszkańcy kompleksu działek rekreacyjnych. Siłownie zewnętrzne są przeznaczone i atrakcyjne dla wszystkich niezależnie od wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych. Z urządzeń rekreacyjnych mogą korzystać zarówno bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego typu urządzeń. Siłownia zewnętrzna - jedyny obiekt rekreacyjno-sportowy w Szczytnikach, dzięki temu, że będzie przeznaczony, atrakcyjny i dostępny dla wszystkich, będzie integrował różne grupy i środowiska lokalne. Takie miejsca charakteryzują się bowiem wartością dodaną - nie tylko umożliwiają aktywność fizyczną, ale także stwarzają okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu placu zabaw czas na siłowni będą mogły spędzać całe rodziny.

Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 26.773,55 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 22.141,10 zł. Wnioskowana kwota pomocy to 15.498,70 zł.


Logotypy Unijne PROW

Projekt: Wykorzystanie walorów przyrodniczych wsi Mościenica poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - pomostu na Jeziorze Skrzynki Duże

W dniu 9 czerwca 2010 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych wsi Mościenica poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - pomostu na Jeziorze Skrzynki Duże". Wniosek złożono w biurze Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Wniosek uzyskał pozytywną decyzję Rady Stowarzyszenia dotyczącą jego zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i przeznaczenia do dofinansowania. Następnie, dnia 6 sierpnia 2010 roku został przekazany do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną.

W dniu 20 czerwca 2011 roku Gmina Kórnik podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych wsi Mościenica poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - pomostu na Jeziorze Skrzynki Duże". Realizacja projektu ma na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców wsi Mościenica w zakresie wypoczynku i rekreacji. Przyczyni się również do wykorzystania wyjątkowych walorów przyrodniczych Jeziora Skrzyneckiego.

Mieszkańcy Mościenicy w latach ubiegłych, w ramach prac społecznych i przy pomocy środków z funduszu sołeckiego, uporządkowali teren wzdłuż ciągu spacerowego nad Jeziorem Skrzynki Duże, ustawili ławeczki, posadzili rośliny ozdobne, a następnie wyznaczyli nadjeziorny obszar przeznaczony do kąpieli słonecznych, na którym wysypano piasek. Kolejnym etapem zagospodarowania ww. miejsca jest budowa pomostu, jako obiektu rekreacyjno-turystycznego. W ramach realizacji operacji wybudowano pomost o konstrukcji drewnianej, w kształcie litery T, o powierzchni ok. 45m2 (na działce nr 96). Pomost jest wysunięty w głąb jeziora na o ok. 3m, a jego szerokość wynosi ok. 15m. Przed rozpoczęciem robót budowlanych niezbędna była ocena geotechniczna gruntów, wyrównanie terenu w strefie wejścia na pomost oraz lokalne oczyszczenie dna jeziora

Wieś Mościenica charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi dotychczas niewykorzystywanymi, ale dającymi możliwość rozwoju rekreacji i turystyki. Nowa ogólnodostępna infrastruktura - pomost rekreacyjny - będzie służyła nie tylko do wypoczynku i integracji mieszkańców wsi, ale również miłośnikom wędkarstwa (którzy bardzo licznie korzystają z Jeziora Skrzyneckiego) i zwolennikom aktywnego spędzania czasu - pływającym łódkami i kajakami.

Pomost

Pomost

Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 71.975,24 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 50.421,53 zł. Przekazana kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 25.000,00 zł.


Logotypy Unijne PROW

Projekt: Wyposażenie świetlic wiejskich w Runowie i Borówcu w niezbędny sprzęt potrzebny do ich prawidłowego funkcjonowania

W dniu 15 października 2010 r. Gmina Kórnik podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich w Runowie i Borówcu w niezbędny sprzęt potrzebny do ich prawidłowego funkcjonowania". Realizacja projektu ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Runowo i Borówiec poprzez wyposażenie w niezbędne elementy świetlic wiejskich obu wsi. Zakup odpowiednich mebli i sprzętu umożliwił pełne wykorzystanie z obu obiektów podczas spotkań integracyjnych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży i imprez kulturalnych odbywających się na terenie wsi.

W 2009 roku zarówno w Runowie, jak i w Borówcu, zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę społeczną, w tym świetlice wiejskie. Świetlice te dla obu wsi są jedynym miejscem spotkań, miejscem, w którym organizowane są zebrania wiejskie, spotkania stowarzyszeń i klubów działających na terenie wsi, różnorodne uroczystości, imprezy kulturalne i integracyjne (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Andrzejki, Mikołajki itp.), zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, pokazy i kursy dla dorosłych. Aby ww. przedsięwzięcia można było w pełni i bezpiecznie realizować konieczne było
wyposażenie obu obiektów w niezbędny sprzęt.

W ramach realizacji operacji dla świetlicy w Borówcu zakupiono:

 • 60 krzeseł,
 • 7 stołów,
 • 2 szafy,
 • 4 wieszaki ścienne,
 • maty do JujJitsu.

Świetlica w Borówcu

Świetlica w Borówcu

Świetlica w Borówcu

Świetlica w Borówcu

dla świetlicy w Runowie natomiast:

 • meble kuchenne,
 • lodówko-zamrażarkę,
 • 8 stołów,
 • 80 krzeseł,
 • oraz akcesoria łazienkowe (lustra, dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy oraz kosze na śmieci.

Świetlica w Runowie

Świetlica w Runowie

Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) wyniósł 38.522,19 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 31.575,56 zł. Przekazana kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 22.102,89 zł tj. 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych.