Kontrast Rozmiar tekstu

Rządowy Fundusz Polski Ład


Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

dofinansowanie w kwocie 3 800 000,00 zł.

Tablica informacyjna - dofinanoswanie budowy remizy OSP w Robakowie


Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - etap III 

dofinansowanie w kwocie 9 300 000,00 zł.

Baner Polski Ład Dofinansowanie 9 300 000,00 zł


Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo 

dofinansowanie w kwocie 1 703 154,15 zł.


Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie OSIR Kórnik

dofinansowanie w kwocie 4 420 573,37 zł.

Baner informacyjny o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład