Rządowy Fundusz Polski Ład
Kontrast Rozmiar tekstu

Rządowy Fundusz Polski Ład


Renowacja i remont budynku plebanii przy parafii p.w. św. Wojciecha w Kórniku-Bninie

dofinansowanie w kwocie 828 100,00 zł.

Renowacja i remont budynku plebanii przy parafii p.w. św. Wojciecha w Kórniku-Bninie


Opracowanie dokumentacji projektowej i PPK naprawy głównej konstrukcji gotyckich sklepień, filarów i więźby kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku

dofinansowanie w kwocie 392 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej i PPK naprawy głównej konstrukcji gotyckich sklepień, filarów i więźby kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku


Renowacja zabytkowego dworu w Dworzyskach

dofinansowanie w kwocie 142 100,00 zł.

Renowacja zabytkowego dworu w Dworzyskach


Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach

dofinansowanie w kwocie 98 000,00 zł.

Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach


Budowa drogi gminnej - ulicy Czołowskiej w Kórniku

dofinansowanie w kwocie 3 800 000,00zł.

Tablica informacyjna - Budowa drogi gminnej - ulicy Czołowskiej w Kórniku


Budowa drogi gminnej - ulicy Zwierzynieckiej w Kórniku

dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00zł.

Tablica informacyjna - budowa ul. Zwierzynieckiej


Budowa miejsca kultury - świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno 

dofinansowanie w kwocie 1 948 890,05zł.

Tablica informacyjna - budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchnie


Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

dofinansowanie w kwocie 3 800 000,00 zł.

Tablica informacyjna - dofinanoswanie budowy remizy OSP w Robakowie


Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - etap III 

dofinansowanie w kwocie 9 300 000,00 zł.

Baner Polski Ład Dofinansowanie 9 300 000,00 zł


Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo 

dofinansowanie w kwocie 1 703 154,15 zł.


Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie OSIR Kórnik

dofinansowanie w kwocie 4 420 573,37 zł.

Baner informacyjny o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład