Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję - programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję - programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

PROJEKT: "Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję - programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach"